Tiền gửi tiết kiệm thông thường bằng Đồng Việt Nam

Tiện ích sản phẩm:
  • Khách hàng có thể rút vốn trước hạn. 
  • Trước ngày đến hạn, Khách hàng có thể yêu cầu QTDND Vĩnh Thạnh chuyển sang kỳ hạn mới khác với kỳ hạn gửi ban đầu. 
  • Đảm bảo vay vốn hay bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại QTDND Vĩnh Thạnh. 
  • Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho Khách hàng hoặc thân nhân đi du lịch, học tập, … ở nước ngoài. 
Đối tượng gửi tiền: Cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài.

Đặc điểm sản phẩm:
  • Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn và có kỳ hạn
  • Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 100.000 đồng.
  • Lãi suất: Tương ứng với kỳ hạn gửi tại thời điểm gửi.
  • Cách thức trả lãi: Trả lãi trước, hàng tháng hoặc cuối kỳ.
Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của QTDND Vĩnh Thạnh.
LÃI SUẤT (%/NĂM)

LÃI SUẤT TIỀN GỬI TRUYỀN THỐNG 

1. Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng là: 0,2 %/năm.
           + Khách hàng đến rút trước hạn sẽ hưởng mức lãi suất không kỳ hạn là 0,2%/năm. 
2. Tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng như sau:
           + Kỳ hạn 01 tháng: 4,75 %/năm;
           + Kỳ hạn 03 tháng: 5,25 %/năm.
3. Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên (Đơn vị tính lãi suất: %/năm) như sau:      

Kỳ hạn

Số tiền gửi (VND)

Lãi hàng năm

Lãi cuối kỳ


 06 tháng
 

≤ 100 triệu  11,00
≤ 300 triệu  12,00
> 300 triệu 13,00

 

09 tháng

≤ 100 triệu  11,75 + 0,25%/năm
≤ 300 triệu 12,50
> 300 triệu 13,15

 

 

12 tháng

≤ 100 triệu  12,00
≤ 300 triệu 13,00
> 300 triệu 13,50
Riêng thành viên QTDND Vĩnh Thạnh được cộng thêm 0,25%/năm.
Quý khách có vấn đề thắc mắc, vui lòng liên hệ Nhân viên tư vấn:
Điện thoại số: 0292 3 641 944

Cập nhật: 07 giờ 30 phút | 19/06/2023

TỶ GIÁ
GIÁ VÀNG
ĐỐI TÁC

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tiến, TT.Vĩnh Thạnh, H.Vĩnh Thạnh, Tp.Cần Thơ - ĐT: 0292.364 1944 - Email: info@qtdndvinhthanh.com