Tiền gửi thanh toán bằng Đồng Việt Nam

Tiện ích sản phẩm:
 • Đảm bảo vay vốn hay bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại QTDND Vĩnh Thạnh. 
 • Xác nhận tài chính cho Khách hàng hoặc thân nhân đi du lịch, học tập… ở nước ngoài. 
Đối tượng gửi tiền: Cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài.

Đặc điểm sản phẩm:
 • Kỳ hạn gửi: Không kỳ hạn.
 • Loại tiền gửi: VND.
 • Số tiền gửi tối thiểu ban đầu: 50.000 đồng.
 • Lãi suất: không kỳ hạn.
 • Cách thức trả lãi: tiền lãi được trả hàng tháng và tự động ghi có vào tài khoản.
 • Sử dụng tài khoản:
  • Gửi, rút tiền mặt: Quý Khách có thể thực hiện trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện.
  • Nhận tiền chuyển khoản từ các ngân hàng khác chuyển đến.
  • Chuyển tiền để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ … hoặc chuyển tiền để gửi tiết kiệm có kỳ hạn cho chính khách hàng tại QTDND Vĩnh Thạnh.
Phí và lãi suất:
 • Lãi suất: Xin vui lòng tham khảo biểu lãi suất hiện hành của QTDND Vĩnh Thạnh.
 • Phí dịch vụ: Xin vui lòng tham khảo biểu phí hiện hành của QTDND Vĩnh Thạnh.
 • Phí mở tài khoản: Miễn phí.
 • Phí duy trì tài khoản: Phí duy trì tài khoản được thu tự động 10.000đ/tháng nếu số dư trên tài khoản dưới mức tối thiểu.
 • Phí kiểm đếm: Thu khi Quý Khách rút tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản.
 • Phí đóng tài khoản: Thu khi Quý Khách đóng tài khoản trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở: 10.000đ.
Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của QTDND Vĩnh Thạnh.
LÃI SUẤT (%/NĂM)

LÃI SUẤT TIỀN GỬI TRUYỀN THỐNG 

1. Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng là: 0,2 %/năm.
           + Khách hàng đến rút trước hạn sẽ hưởng mức lãi suất không kỳ hạn là 0,2%/năm. 
2. Tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng như sau:
           + Kỳ hạn 01 tháng: 4,75 %/năm;
           + Kỳ hạn 03 tháng: 5,25 %/năm.
3. Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên (Đơn vị tính lãi suất: %/năm) như sau:      

Kỳ hạn

Số tiền gửi (VND)

Lãi hàng năm

Lãi cuối kỳ


 06 tháng
 

≤ 100 triệu  11,00
≤ 300 triệu  12,00
> 300 triệu 13,00

 

09 tháng

≤ 100 triệu  11,75 + 0,25%/năm
≤ 300 triệu 12,50
> 300 triệu 13,15

 

 

12 tháng

≤ 100 triệu  12,00
≤ 300 triệu 13,00
> 300 triệu 13,50
Riêng thành viên QTDND Vĩnh Thạnh được cộng thêm 0,25%/năm.
Quý khách có vấn đề thắc mắc, vui lòng liên hệ Nhân viên tư vấn:
Điện thoại số: 0292 3 641 944

Cập nhật: 07 giờ 30 phút | 19/06/2023

TỶ GIÁ
GIÁ VÀNG
ĐỐI TÁC

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tiến, TT.Vĩnh Thạnh, H.Vĩnh Thạnh, Tp.Cần Thơ - ĐT: 0292.364 1944 - Email: info@qtdndvinhthanh.com