Tiền gửi tiết kiệm kết nối tương lai

Tiện ích sản phẩm:
  • Là hình thức gửi góp một số tiền cố định theo định kỳ nộp tiền đã đăng ký để đạt được số tiền trong tương lai khi kết thúc kỳ hạn gửi.
  • Dễ dàng, thuận tiện, số tiền gửi hàng tháng do Khách hàng đăng ký phù hợp với quy định hiện hành của QTDND Vĩnh Thạnh.
Đối tượng khách hàng: Là cá nhân có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm.

Đặc điểm sản phẩm:
  • Loại tiền gửi: VND
  • Số tiền gửi tối thiểu hàng tháng: 50.000 đồng
  • Kỳ hạn gửi: Từ 1 đến 15 năm
  • Định kỳ nộp tiền: 01 tháng, 03 tháng, 06 tháng
  • Lãi suất: Theo quy định hiện hành của QTDND Vĩnh Thạnh tại từng thời điểm.
Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của QTDND Vĩnh Thạnh.

LÃI SUẤT (%/NĂM)

LÃI SUẤT TIỀN GỬI TRUYỀN THỐNG 

1. Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng là: 0,2 %/năm.
           + Khách hàng đến rút trước hạn sẽ hưởng mức lãi suất không kỳ hạn là 0,2%/năm. 
2. Tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng như sau:
           + Kỳ hạn 01 tháng: 4,75 %/năm;
           + Kỳ hạn 03 tháng: 5,25 %/năm.
3. Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên (Đơn vị tính lãi suất: %/năm) như sau:      

Kỳ hạn

Số tiền gửi (VND)

Lãi hàng năm

Lãi cuối kỳ


 06 tháng
 

≤ 100 triệu  11,00
≤ 300 triệu  12,00
> 300 triệu 13,00

 

09 tháng

≤ 100 triệu  11,75 + 0,25%/năm
≤ 300 triệu 12,50
> 300 triệu 13,15

 

 

12 tháng

≤ 100 triệu  12,00
≤ 300 triệu 13,00
> 300 triệu 13,50
Riêng thành viên QTDND Vĩnh Thạnh được cộng thêm 0,25%/năm.
Quý khách có vấn đề thắc mắc, vui lòng liên hệ Nhân viên tư vấn:
Điện thoại số: 0292 3 641 944

Cập nhật: 07 giờ 30 phút | 19/06/2023

TỶ GIÁ
GIÁ VÀNG
ĐỐI TÁC

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tiến, TT.Vĩnh Thạnh, H.Vĩnh Thạnh, Tp.Cần Thơ - ĐT: 0292.364 1944 - Email: info@qtdndvinhthanh.com