Cho vay kết hôn

Cho vay kết hôn là sản phẩm đặc thù của QTDND Vĩnh Thạnh nhằm hỗ trợ cho các khách hàng có nhu cầu vốn để chuẩn bị cho việc kết hôn.

Đối tượng và điều kiện:
 • Cá nhân người Việt Nam.
 • Sinh sống và làm việc tại địa bàn hoạt động của QTDND Vĩnh Thạnh (trước và sau khi kết hôn)
 • Có thu nhập ổn định đủ để trả nợ.
Đặc điểm sản phẩm:
 • Loại tiền vay: VND.
 • Thời gian vay: Tối đa 06 tháng hoặc theo thỏa thuận với QTDND Vĩnh Thạnh tùy trường hợp.
 • Mức cho vay: Theo thỏa thuận với QTDND Vĩnh Thạnh
 • Lãi suất: Theo lãi suất quy định hiện hành của QTDND Vĩnh Thạnh
 • Phương thức trả nợ: Nợ gốc và lãi vay được thanh toán một hoặc nhiều lần trong thời hạn vay.
Thủ tục vay vốn:
 • Giấy đề nghị vay tiền: Theo mẫu của QTDND Vĩnh Thanh
 • Hồ sơ pháp lý: Theo quy định của QTDND Vĩnh Thạnh
 • Hồ sơ về Tài sản đảm bảo.
Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của QTDND Vĩnh Thạnh.
LÃI SUẤT (%/NĂM)

LÃI SUẤT TIỀN GỬI TRUYỀN THỐNG 

1. Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng là: 0,2 %/năm.
2. Tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng như sau:
           + Kỳ hạn 01 tháng: 4,25 %/năm;
            + Kỳ hạn 03 tháng: 4,50 %/năm.
3. Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên (Đơn vị tính lãi suất: %/năm) như sau:      

Kỳ hạn

Số tiền gửi (VND)

Lãi hàng tháng

Lãi cuối kỳ

 

 

06 tháng

≤ 500.000  3,50
≤ 5 triệu   4,00
≤ 50 triệu  6,00
<200 triệu  8,50
>200 triệu 9,00

 

 

08 tháng

≤ 500.000  4,00
≤ 5 triệu  4,50
≤ 50 triệu  6,50
<200 triệu 8,50
>200 triệu 9,25

 

 

09 tháng

≤ 500.000  4,50
≤ 5 triệu  5,00
≤ 50 triệu  8,00
<200 triệu 9,50 + 0,15
>200 triệu 9,75

 

 

12 tháng

≤ 500.000  5,00
≤ 5 triệu  5,50
≤ 50 triệu  8,25
<200 triệu 9,50
>200 triệu 10,00

 

 

13 tháng

≤ 500.000  5,50
≤ 5 triệu  6,00
≤ 50 triệu  8,25
<200 triệu 9,75
>200 triệu 10,50

 

 

≤ 24 tháng

≤ 500.000  6,00
≤ 5 triệu  6,50
≤ 50 triệu  8,35
<200 triệu 10,00
>200 triệu 10,75

Quý khách có vấn đề thắc mắc, vui lòng liên hệ Nhân viên tư vấn:
Điện thoại số: 0292 3 641 944

TỶ GIÁ
GIÁ VÀNG
ĐỐI TÁC

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tiến, TT.Vĩnh Thạnh, H.Vĩnh Thạnh, Tp.Cần Thơ - ĐT: 0292.364 1944 - Email: info@qtdndvinhthanh.com