TỔNG QUAN VỀ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN VĨNH THẠNH
Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thạnh Tên đầy đủ bằng tiếng Anh:
 Vinh Thanh People's Credit Fund

Tên viết tắt: QTDND Vĩnh Thạnh

Địa chỉ: Đường Phù Đổng Thiên Vương, ấp Vĩnh Tiến, TT. Vĩnh Thạnh, H. Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ Cơ quan cấp phép: 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh TP Cần Thơ. Là thành viên của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Ngành nghề hoạt động được phép: Huy động vốn, Cho vay và Chuyển tiền
Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thạnh là một tổ chức tín dụng hợp tác do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp giấy phép thành lập vào ngày 02/3/2011, chính thức khai trương hoạt động vào ngày 08/04/2011, đến nay đã gần 10 năm.

Người sáng lập là ông Nguyễn Thanh Hoài, là người gốc Vĩnh Thạnh và được Đại hội thành viên bầu là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc từ khi thành lập đến nay. Với 30 thành viên ban đầu, trải qua bao khó khăn, đến nay Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thạnh từng bước chuyển mình,với khoảng 2.000 thành viên gia nhập, tổng tài sản tăng gần 50 lần so với ngày đầu thành lập, nợ xấu luôn dưới 1%, hàng năm đều có lợi nhuận.

Năm 2020 là năm đánh dấu bước ngoặt đầu tiên khi Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thạnh được Cục bản quyền tác giả cấp 02 giấy chứng nhận quyền sở hữu tác giả cho 02 sản phẩm: VN-CMIS 4.0 (Tiết kiệm khởi nghiệp) và Giải pháp cho vay hợp tác 4.0, do ông Nguyễn Thanh Hoài là Tác giả. Với 02 giấy chứng nhận bản quyền, xác nhận rằng Quỹ tín dụng nhân dân Vĩnh Thạnh là chủ sở hữu chính thức của 02 sản phẩm nêu trên. Mọi sự sao chép một phần hay toàn bộ nội dung sản phẩm khi chưa được đồng ý của Tác giả và Chủ sở hữu là vi phạm pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ.

Trong năm 2021, Quỹ sẽ chính thức triển khai các phần mềm phục vụ cho thành viên tham gia các sản phẩm bản quyền nêu trên ngày một chuyên nghiệp hơn, đồng thời sẽ ứng dụng công nghệ số để triển khai giao dịch điện tử phù hợp với quy định của Luật giao dịch điện tử.LÃI SUẤT (%/NĂM)

LÃI SUẤT TIỀN GỬI TRUYỀN THỐNG 

1. Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng là: 0,2 %/năm.
           + Khách hàng đến rút trước hạn sẽ hưởng mức lãi suất không kỳ hạn là 0,2%/năm. 
2. Tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng như sau:
           + Kỳ hạn 01 tháng: 4,75 %/năm;
           + Kỳ hạn 03 tháng: 5,25 %/năm.
3. Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên (Đơn vị tính lãi suất: %/năm) như sau:      

Kỳ hạn

Số tiền gửi (VND)

Lãi hàng năm

Lãi cuối kỳ


 06 tháng
 

≤ 100 triệu  11,00
≤ 300 triệu  12,00
> 300 triệu 13,00

 

09 tháng

≤ 100 triệu  11,75 + 0,25%/năm
≤ 300 triệu 12,50
> 300 triệu 13,15

 

 

12 tháng

≤ 100 triệu  12,00
≤ 300 triệu 13,00
> 300 triệu 13,50
Riêng thành viên QTDND Vĩnh Thạnh được cộng thêm 0,25%/năm.
Quý khách có vấn đề thắc mắc, vui lòng liên hệ Nhân viên tư vấn:
Điện thoại số: 0292 3 641 944

Cập nhật: 07 giờ 30 phút | 19/06/2023

TỶ GIÁ
GIÁ VÀNG
ĐỐI TÁC

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tiến, TT.Vĩnh Thạnh, H.Vĩnh Thạnh, Tp.Cần Thơ - ĐT: 0292.364 1944 - Email: info@qtdndvinhthanh.com