Cho vay cầm cố sổ tiền gửi do QTDND Vĩnh Thạnh phát hành

Cho vay cầm cố sổ tiền gửi (STG) là sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân sở hữu STG và có nhu cầu cầm cố sổ STG để vay vốn hoạt động sản xuất kinh doanh hay tiêu dùng.

Đối tượng & điều kiện:
  • Cá nhân người Việt Nam.
  • Chủ sở hữu STK do QTDND Vĩnh Thạnh phát hành.
  • Có thể dùng STG để bảo lãnh cho người vay.
Đặc điểm sản phẩm:
  • Loại tiền vay: VND.
  • Thời gian vay: Theo thời gian STG.
  • Mức cho vay: Tối đa bằng 90% trị giá của tài sản cầm cố hoặc theo thỏa thuận với QTDND Vĩnh Thạnh
  • Lãi suất: Theo lãi suất quy định hiện hành của QTDND Vĩnh Thạnh
  • Phương thức trả nợ: Nợ gốc và lãi vay được thanh toán một hoặc nhiều lần trong thời hạn vay.
Thủ tục vay vốn: 
  • Giấy đề nghị vay tiền: Theo mẫu của QTDND Vĩnh Thanh
  • Hồ sơ pháp lý: STG (bản gốc) của người vay và bên bảo lãnh (nếu có).
Mọi chi tiết xin quý khách vui lòng liên hệ Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của QTDND Vĩnh Thạnh.
LÃI SUẤT (%/NĂM)

LÃI SUẤT TIỀN GỬI TRUYỀN THỐNG 

1. Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng là: 0,2 %/năm.
2. Tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng như sau:
           + Kỳ hạn 01 tháng: 4,25 %/năm;
            + Kỳ hạn 03 tháng: 4,50 %/năm.
3. Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên (Đơn vị tính lãi suất: %/năm) như sau:      

Kỳ hạn

Số tiền gửi (VND)

Lãi hàng tháng

Lãi cuối kỳ

 

 

06 tháng

≤ 500.000  3,50
≤ 5 triệu   4,00
≤ 50 triệu  6,00
<200 triệu  8,50
>200 triệu 9,00

 

 

08 tháng

≤ 500.000  4,00
≤ 5 triệu  4,50
≤ 50 triệu  6,50
<200 triệu 8,50
>200 triệu 9,25

 

 

09 tháng

≤ 500.000  4,50
≤ 5 triệu  5,00
≤ 50 triệu  8,00
<200 triệu 9,50 + 0,15
>200 triệu 9,75

 

 

12 tháng

≤ 500.000  5,00
≤ 5 triệu  5,50
≤ 50 triệu  8,25
<200 triệu 9,50
>200 triệu 10,00

 

 

13 tháng

≤ 500.000  5,50
≤ 5 triệu  6,00
≤ 50 triệu  8,25
<200 triệu 9,75
>200 triệu 10,50

 

 

≤ 24 tháng

≤ 500.000  6,00
≤ 5 triệu  6,50
≤ 50 triệu  8,35
<200 triệu 10,00
>200 triệu 10,75

Quý khách có vấn đề thắc mắc, vui lòng liên hệ Nhân viên tư vấn:
Điện thoại số: 0292 3 641 944

TỶ GIÁ
GIÁ VÀNG
ĐỐI TÁC

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tiến, TT.Vĩnh Thạnh, H.Vĩnh Thạnh, Tp.Cần Thơ - ĐT: 0292.364 1944 - Email: info@qtdndvinhthanh.com