Tiền gửi có kỳ hạn

Tiện ích sản phẩm:
 • Là sản phẩm huy động tiền gửi từ khách hàng cá nhân theo thỏa thuận với QTDND Vĩnh Thạnh thông qua Hợp đồng gửi tiền. 
 • Khách hàng có thể thực hiện giao dịch qua fax;
 • Đơn giản, thuận tiện.
Đối tượng gửi tiền: Khách hàng cá nhân từ 18 tuổi trở lên hoặc từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi nhưng có tài sản riêng.

Đặc điểm sản phẩm:
 • Loại tiền gửi: VND
 • Lãi suất: Theo thỏa thuận với QTDND Vĩnh Thạnh, phù hợp với quy định của pháp luật
 • Kỳ hạn: Theo thỏa thuận với QTDND Vĩnh Thạnh
 • Rút trước hạn: Theo thỏa thuận trong Hợp đồng gửi tiền
 • Cách thức trả lãi: Theo thỏa thuận trong Hợp đồng gửi tiền.
Thủ tục hồ sơ:
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 • Giấy tờ chứng minh là người giám hộ hoặc đại diện theo pháp luật (đối với người dưới 18 tuổi nhưng không có tài sản riêng).
 • Giấy tờ chứng minh tài sản riêng (đối với người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi).
LÃI SUẤT (%/NĂM)

LÃI SUẤT TIỀN GỬI TRUYỀN THỐNG 

1. Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng là: 0,2 %/năm.
           + Khách hàng đến rút trước hạn sẽ hưởng mức lãi suất không kỳ hạn là 0,2%/năm. 
2. Tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng như sau:
           + Kỳ hạn 01 tháng: 4,75 %/năm;
           + Kỳ hạn 03 tháng: 5,25 %/năm.
3. Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên (Đơn vị tính lãi suất: %/năm) như sau:      

Kỳ hạn

Số tiền gửi (VND)

Lãi hàng năm

Lãi cuối kỳ


 06 tháng
 

≤ 100 triệu  11,00
≤ 300 triệu  12,00
> 300 triệu 13,00

 

09 tháng

≤ 100 triệu  11,75 + 0,25%/năm
≤ 300 triệu 12,50
> 300 triệu 13,15

 

 

12 tháng

≤ 100 triệu  12,00
≤ 300 triệu 13,00
> 300 triệu 13,50
Riêng thành viên QTDND Vĩnh Thạnh được cộng thêm 0,25%/năm.
Quý khách có vấn đề thắc mắc, vui lòng liên hệ Nhân viên tư vấn:
Điện thoại số: 0292 3 641 944

Cập nhật: 07 giờ 30 phút | 19/06/2023

TỶ GIÁ
GIÁ VÀNG
ĐỐI TÁC

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tiến, TT.Vĩnh Thạnh, H.Vĩnh Thạnh, Tp.Cần Thơ - ĐT: 0292.364 1944 - Email: info@qtdndvinhthanh.com