Tiền gửi có kỳ hạn

Tiện ích sản phẩm:
 • Là sản phẩm huy động tiền gửi từ khách hàng cá nhân theo thỏa thuận với QTDND Vĩnh Thạnh thông qua Hợp đồng gửi tiền. 
 • Khách hàng có thể thực hiện giao dịch qua fax;
 • Đơn giản, thuận tiện.
Đối tượng gửi tiền: Khách hàng cá nhân từ 18 tuổi trở lên hoặc từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi nhưng có tài sản riêng.

Đặc điểm sản phẩm:
 • Loại tiền gửi: VND
 • Lãi suất: Theo thỏa thuận với QTDND Vĩnh Thạnh, phù hợp với quy định của pháp luật
 • Kỳ hạn: Theo thỏa thuận với QTDND Vĩnh Thạnh
 • Rút trước hạn: Theo thỏa thuận trong Hợp đồng gửi tiền
 • Cách thức trả lãi: Theo thỏa thuận trong Hợp đồng gửi tiền.
Thủ tục hồ sơ:
 • Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 • Giấy tờ chứng minh là người giám hộ hoặc đại diện theo pháp luật (đối với người dưới 18 tuổi nhưng không có tài sản riêng).
 • Giấy tờ chứng minh tài sản riêng (đối với người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi).
LÃI SUẤT (%/NĂM)

LÃI SUẤT TIỀN GỬI TRUYỀN THỐNG 

1. Tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng là: 0,2 %/năm.
2. Tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng đến dưới 06 tháng như sau:
           + Kỳ hạn 01 tháng: 4,25 %/năm;
            + Kỳ hạn 03 tháng: 4,50 %/năm.
3. Đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 06 tháng trở lên (Đơn vị tính lãi suất: %/năm) như sau:      

Kỳ hạn

Số tiền gửi (VND)

Lãi hàng tháng

Lãi cuối kỳ

 

 

06 tháng

≤ 500.000  3,50
≤ 5 triệu   4,00
≤ 50 triệu  6,00
<200 triệu  8,50
>200 triệu 9,00

 

 

08 tháng

≤ 500.000  4,00
≤ 5 triệu  4,50
≤ 50 triệu  6,50
<200 triệu 8,50
>200 triệu 9,25

 

 

09 tháng

≤ 500.000  4,50
≤ 5 triệu  5,00
≤ 50 triệu  8,00
<200 triệu 9,50 + 0,15
>200 triệu 9,75

 

 

12 tháng

≤ 500.000  5,00
≤ 5 triệu  5,50
≤ 50 triệu  8,25
<200 triệu 9,50
>200 triệu 10,00

 

 

13 tháng

≤ 500.000  5,50
≤ 5 triệu  6,00
≤ 50 triệu  8,25
<200 triệu 9,75
>200 triệu 10,50

 

 

≤ 24 tháng

≤ 500.000  6,00
≤ 5 triệu  6,50
≤ 50 triệu  8,35
<200 triệu 10,00
>200 triệu 10,75

Quý khách có vấn đề thắc mắc, vui lòng liên hệ Nhân viên tư vấn:
Điện thoại số: 0292 3 641 944

TỶ GIÁ
GIÁ VÀNG
ĐỐI TÁC

Địa chỉ: Ấp Vĩnh Tiến, TT.Vĩnh Thạnh, H.Vĩnh Thạnh, Tp.Cần Thơ - ĐT: 0292.364 1944 - Email: info@qtdndvinhthanh.com